Narviplastx Producten

 Als zusterbedrijf van Narviplastx, leveren wij de volledige range industriële plastics :

  • halffabrikanten (platen en staven)
  • bewerkte stukken